Onboarding och preboarding

Att byta jobb är ett stort steg i livet. Ju förr den nyanställde känner sig delaktig och insatt i arbetssättet, desto bättre för alla.

Överdrivet fokus på information kan leda till långa manualer på intranätet eller monotona introduktionsdagar. Att i stället fokusera på berättande i form av text, ljud eller video där blivande kollegor förklarar hur arbetet går till är mer effektivt. Eller i varje fall ett bra komplement.

Det här gäller både när det handlar om att förbereda den nyanställde inför den första arbetsdagen (preboarding) som i arbetet med att få den nye medarbetaren att så snabbt som möjligt komma igång under sina första veckor (onboarding).