E30: Innehåll när medarbetare slutar

Offboarding-processen, alltså när en kollega lämnar ens företag, är en outnyttjad kraft för kommunikation. Både när medarbetaren säger upp sig själv eller tyvärr måste lämna. 

Bra innehåll i samband med jobbyte kan göra nyrekrytering enklare, bidrar till att stärka bolagskulturen och öka engagemanget – och så är det bra för den som slutar. 

Vad ska man tänka på? Mattias och Andreas snabbutreder.